הצהרה בנוגע למצב הפוליטי של יושבת ראש מפלגת העבודה, ח״כ מרב מיכאלי. צילום : בנוביץ תקשורת